|   Today : 10/05/2021       03:33:09    You are Visitor No : Sayaji Samachar Counter of Total Sayaji Samachar Counter hits.
Sayaji Samachar : Vadodara's No.1 Gujarati News Portal | News in Gujarati | Gujarati News Headlines | Gujarati Breaking News – Daily Gujarati News

આજની કાર્યક્રમ …..

પાલખી યાત્રા ; સોનાર યુવક મંડળ દ્રારા સાંઈનાથ મહારાજ ની આળખી યાત્રા,સાંઈરામ સાઈ મંદિર ,છાણીગામ સાંજે ૪ થી ૬ કલાકે ……………..

સાય પ્રાથના ; નાના મહારાજ તરણેકર ભક્ત પરિવાર દ્રારા સાય પ્રાથના ગુરુમાંન્દીર ,કપ્તાન ફળીયા ,મહારાણી ગલ્સ હાઇસ્કુલની પાસે સાંજે ૬.૩૦ થી ૮ કલાકે

 

Share:

Comments are closed

Photo Gallery